De arrogantie van advies

Empathie  en advies in een evaluatiegesprek, hoe veilig gaan we ermee om ?

Bij functioneringsgesprekken anno 2017 is empathie een van de grootste talenten die je nodig hebt om iemand te laten groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.  Sinds een aantal nieuwe feedback technieken beschreven zijn hebben mensen zich nog nooit zo slecht gevoeld bij een feedback gesprek waar er zoveel “Empathie” zou zijn….

SONY DSC

Empathie

Empathie zoals die zich nu manifesteert gaat voornamelijk over de ander zijn emotie overnemen waarop vervolgens dan best zo snel mogelijk de ander willen advies geven. Vervolgens gaan we er dan bovendien nog van uit dat we zelf het juiste en misschien wel advies gegeven hebben. Velen durven zichzelf helemaal niet in vraag stellen of we dan wel het juiste advies gegeven hebben . We gaan er a priori vanuit dat elk advies positief is . Meer nog , 95 % van de mensen gaan ervan uit dat een ander hetzelfde denkt als wat wij denken en zeker ook hetzelfde voelen als wij voelen..

Wat permitteren we ons eigenlijk om te denken dat anderen hetzelfde denken en voelen als wij. Is dit niet een beetje arrogant ? Wij beslissen hoe anderen zich voelen , moeten voelen of denken ?

Anderen kunnen hoogstens hetzelfde denken als ze op hetzelfde niveau van denken functioneren. Daarbij stellen we dan de vraag dat we onmogelijk kunnen weten op welk niveau de ander denkt, tenzij we deze persoon al lang kennen en dan nog wordt de realiteit gekleurd door onze persoonlijke filters.

Hoe toetst U af op welk denkniveau de andere persoon zit?

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost

Jouw stem: krachtigste instrument bij een presentatie

Jouw stem is jouw meest unieke en krachtigste instrument om te presenteren.

IB - stem 2Of je nu in een presentatie of in een vergadering of in een teamoverleg of voor een publiek spreekt, zal de warmte van je stem voor 38% bepalen of je al of niet het publiek bereikt. De kwaliteit van je stem bepaalt dit!

Stemtraining geeft jouw stem de juiste kleur en kracht om met ontspanning en overtuiging je boodschap te brengen. Als je je stem kent, je bewust de klank kan variëren in volume, intonatie, dynamiek en zo de juiste toon kunt vinden om te boeien, en te beïnvloeden, zal je publiek niet alleen jou maar ook je boodschap onthouden.

Weet dat iedereen de variaties in zijn stem kan leren ontdekken. Een beetje meer warmte, een andere toonhoogte , bewust omgaan met pauzes zal jou tot een betere spreker, motivator en leider maken.

In Balance werkt met jouw stem als basis om je communicatieve vaardigheden te versterken. Wat je beroep ook is, een overtuigende communicatiestijl is de sleutel tot succes.

Informatie over ons volgend open coaching traject: Mijn Professionele Stem

Johanna Dumon

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost

Empathie is bijziend

Tijdens het laatste blok van een recente Masterclass Communication en Leadership hebben we gemerkt hoe door ons bewustzijn te vergroten we ongekende vaardigheden ontdekken waardoor onze perceptie van onszelf en van de anderen verandert.

Empathie was tot nu toe not done is in een zakelijke context. We hebben gedurende 2 dagen ermee gespeeld.

Gevoelens tonen in een zakelijke context doe je niet, het is niet veilig. Je toont je zwak enz…. En toch weten we dat we in ons privéleven niet zonder empathie kunnen.

IB - empathyHet woord empathie zoals het nu gebruikt worden heeft voor iedereen een andere betekenis. Meeleven, invoelen enz… Voor de ene is het veilig en voor de andere  bedreigend. We weten niet meer hoe we er moeten mee omgaan om ons nog veilig te voelen. Zeker nu de het sociaal media gebeuren ook al op ons welbevinden inspeelt.

Nog nooit is er zoveel literatuur geschreven over mindfulness, yoga, meditatie. En nog steeds weten we niet wie we zijn, hoe we functioneren en wat we willen.  In dit artikel neem ik kort even ons emotionele functioneren onder de loep.

Ignaas De Visch heeft het in zijn boek over maatschappelijk empathie. Wij hebben het in onze workshops en trajecten over persoonlijke empathie. Empathie en leiderschap hebben nog nooit zo hoog op de ladder gestaan als nu. In de letterlijke zin van het woord gaat dit over invoelvermogen, mee-leven met iemand die het moeilijk heeft, die een depressie heeft, die ontgoocheld is, die bang is, die er een andere mening op nahoudt. Empathie kan als motor gebruikt worden in een gesprek als we er op een bewuste manier mee omgaan.

 • Mogen we onze gevoelens tonen in een zakelijk gesprek ?
 • Welke invloed heeft het al of niet tonen van emoties op de eindbeslissing en het verloop van het gesprek ?
 • Op welke manier kunnen we veilig omgaan met emoties in professionele situaties ?

De eerste stap is het herkennen en bewustworden dat er een emotie is, pas dan kunnen we hier adequaat leren mee omgaan. Dit leren we in onze masterclass leadership en communication skills.

Hoe ervaart u dat in de praktijk?

Wordt vervolgd in een volgende blogbericht…

Johanna Dumon

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost

Alle ogen op jou gericht

Spreekangst hoe krijg je dat of waarom heb je dat?

Waarom zijn wij zo bang en waarom genieten sommigen van al die aandacht?

Nieuwe mensen ontmoeten, alleen een volle zaal binnenkomen, alleen spreken voor een publiek… Voor de ene een moment van angst, voor de andere een moment van vreugde.

Eén derde van de bevolking heeft last van spreekangst en op de middelbare school hebben 90 % van de leerlingen spreekangst.

De oorzaken zijn vaak heel ver te zoeken. In deze blog noem ik er al enkele.

 1. We hebben het nooit echt geleerd

Al op jonge leeftijd worden we geconfronteerd met spreken voor een groep, maar we worden het nooit aangeleerd. Iedereen gaat er maar van uit dat we dat vanzelf kunnen als we onze taal kennen. Dit is een totaal foutief uitgangspunt.

Als kind leren we communiceren en spreken door hoogsten met 1 of 2 personen te spreken zijnde onze moeder en vader. We leren het niet hoe we met meerdere mensen moeten praten.

Vervolgens belanden we in de lagere school en moeten we gedichten voorlezen , een spreekbeurt brengen , op de eerste communie viering spreken enz… Kinderen worden hier onmiddellijk met 2 verschillende niveau’s van spreken geconfronteerd zijnde lezen en spreken . Lezen wordt ons aangeleerd maar een toespraak geven zonder tekst dat leert ons niemand . Niemand zegt ons hoe we moeten omgaan met al die ogen op ons gericht, niemand zegt ons dat de blik van de ander ons kan beïnvloeden, niemand leert ons dat we anders moeten spreken voor een groep dan tijdens one-on-one gesprekken.

 1. Negatieve spreekervaringen uit het verleden

De eerste nieuwjaarsbrief waarbij oma mij opnieuw liet beginnen tot het goed was, een spreekbeurt in de klas waar ik plots niet meer wist wat te zeggen… Verschillende negatieve ervaringen zullen zich opstapelen waardoor de angst elke dag steeds groter wordt.

 1. De snelheid van ons denken

Hoogopgeleiden, ingenieurs, IT-ers enz…. hebben geleerd om veel informatie te verwerken op korte termijn. Als gevolg hiervan staan we vaak niet stil dat het tempo van de luisteraars anders is. Ook staan we er niet bij stil dat wij al een hele weg afgelegd hebben vooraleer we de boodschap overbrengen voor de luisteraar. We hebben al vaak heel veel gelezen, we hebben deze content verwerkt, gestructureerd en gesynthetiseerd. De kennis wordt als het ware paraat.

Daartegenover staat dat de luisteraar het voor de eerste keer hoort zonder dat hij/zij de boodschap al ergens gelezen heeft. Als spreker en luisteraar sta je op een andere golflengte waar de spreker meestal geen rekening houdt.

Hij zal de boodschap vaak te snel brengen. De luisteraar haakt af en voila: de luisteraar krijgt een gevoel van falen.

Mag uw baas verwachten dat je zomaar voor een groep kunt spreken als je het niet geleerd hebt?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost

Het conflict in Catalonië: waarom leiders moeten leren beter te communiceren

Afgelopen zondag 1 oktober werd onder de Catalanen een referendum georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. Helaas verliep deze dag niet zonder geweld, en dat zorgde voor een reactie bij de Europese Commissie die alle betrokken oproept om “snel over te gaan van confrontatie naar dialoog”. Ze wil nog niet speculeren over een eventuele bemiddelingsrol. Want elk conflict waarbij een ingreep van derden nodig is, kost uiteraard geld.

Het mag duidelijk zijn dat het referendum op zich niet zal leiden tot een onafhankelijk Catalonië als het onvermogen om te communiceren bij beide partijen blijft aanhouden. De uitslag van het referendum weerspiegelt de opinie van het Catalaanse volk, maar kan hoogstens én hopelijk de aanleiding zijn om de dialoog op te starten. Niet communiceren zal het conflict alleen maar laten escaleren tot de tussenkomst van een derde, in dit geval de Europese Commissie, noodzakelijk wordt.

De onwil of het onvermogen om met elkaar te communiceren vinden we helaas ook terug in de Belgische bedrijfswereld, met tijd- en geldverspilling tot gevolg. Denk maar eens terug aan een situatie waarbij de informatieoverdracht niet helemaal gestroomlijnd verliep en welke gevolgen dit had, op welke schaal dan ook. Open communiceren zit niet ingebakken in ons DNA, en veel bedrijfsleiders voelen niet de nood om hier iets aan te veranderen. Open communiceren voelt aan als zich kwetsbaar opstellen. Zeker wanneer het over slecht nieuws of delicate boodschappen gaat, schuiven we de hete aardappel maar al te graag door, met als gevolg dat er vaak gewoon niet of niet op de juiste manier wordt gecommuniceerd. Op die manier worden conflicten of problemen niet aangepakt, wat zorgt voor een minder goede werking van het bedrijf, geldverspilling en zelfs tot een minder goede reputatie. Net zoals bij het Catalaans-Spaanse conflict de rellen van afgelopen zondag het imago van de politiediensten een flinke knauw hebben bezorgd en op termijn Europa geld kunnen kosten door een tussenkomst van de Europese Commissie.

Er is meer nodig dan een mentaliteitswijziging. Bedrijfsleiders moeten getraind worden om boodschappen op de juiste manier over te brengen en proactief in plaats van reactief te communiceren, dus niet alleen wanneer het ‘echt niet anders kan’. Het is de enige manier om conflictsituaties en pijnlijke misverstanden door slechte communicatie te vermijden. Een conflict mag niet uit de weg worden gegaan maar moet besproken kunnen worden, er mag niet vertrokken worden vanuit (voor)oordelen maar gekregen informatie moet telkens geverifieerd worden… Dit zal niet alleen zorgen voor een efficiëntere werking, ook het imago van het bedrijf kan versterkt worden door een open en correcte communicatie naar de buitenwereld. Hopelijk beseffen ook de Spaanse en Catalaanse leiders op tijd dat de rellen van afgelopen zondag mee in de hand werden gewerkt door hun onvermogen tot constructief overleg.

Frederik Van Beveren

Communicatieverantwoordelijke

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost

9 bruikbare stemtips om goed het najaar in te zetten

Nu de dagen beginnen te korten, het zonnetje ons al wat meer in de steek laat en de verwarming zijn werkloosheid staakt, is het tijd om onze stem wat meer in de watten te leggen. Hieronder volgen 9 tips!

 1. De stemplooien bestaan uit een spierlaag en een slijmlaag. Deze slijmlaag moet steeds goed bevochtigd zijn als we willen dat de stemplooien sluiten.
  1. Drink dus voldoende water! (Minstens 8 glazen water per dag).
  2. Koffie en thee drogen je stem uit.
  3. Damp met warm water is heilzaam! (zonder toegevoegde eucalyptus etc.)
  4. Zet een bakje water op de verwarming zodat de lucht in je omgeving vochtig blijft.
  5. Zet de ramen af en toe eens open.
 2. Ben je verkouden en zijn je slijmvliezen gezwollen?
  1. Drink dan koude dranken om de zwelling tegen te gaan. (ijsjes eten is ook toegestaan)
  2. Een lepeltje honing verzacht je keel.

 

 1. Als je stem hees of ruw aanvoelt helpt echter maar 1 ding:
  1. ZWIJGEN!
  2. Fluisteren is absoluut uit den boze!

 

 1. Als je omgeving je niet goed verstaat, probeer dan de medeklinkers beter uit te spreken: DZ GVN D BDSCHP WR VN HT NDRLANDS

 

 1. Spreek niet over omgevingslawaai maar door het lawaai, verhoog je stem dus niet.

 

 1. Vermijd kuchen en keelschrapen, het slijmvlies wordt enkel meer geïrriteerd en als gevolg krijg je nog meer slijmen.

 

 1. Heb je toch last van je stem: geeuwen, slikken, kauwen zorgt voor ontspanning ter hoogte van de laryngale musculatuur!

 

 1. Neem op tijd en stond een rustpauze.

 

 1. Probeer reflux onder controle te houden.

Liesbeth Faelens – stemcoach en zangeres

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost

Teken in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Bent u al geabonneerd op onze nieuwsbrief? Naast informatie over onze opleidingen delen wij ook regelmatig enkele handige tips & tricks. Hieronder kan je de nieuwsbrief van augustus als voorbeeld bekijken van hoe zo’n nieuwsbrief eruit ziet. Interessant? Hier kan je intekenen voor onze nieuwsbrief.

Speak as a confident leader

Presenteer met impact

Kijk je al weken van tevoren tegen een presentatie op? Hangt het publiek niet aan je lippen? Weet je geen blijf met je handen tijdens een presentatie? En wat gedaan met lastige vragen?

Spreken voor een groep: een nachtmerrie voor de ene, een moment van puur genot voor de ander. Boeiende presentaties geven is geen kinderspel. Maar met de juiste spelregels en veel oefening kan je het spel wel naar je hand zetten! Als je vaak het woord moet nemen en overtuigend wil spreken voor een groep besteed je niet alleen aandacht aan wat je zegt, hoe je iets zegt is minstens even belangrijk.

In Balance garandeert jou met de tweedaagse workshop Experienced Speaker, gecombineerd met persoonlijke individuele opleiding, een metamorfose tot boeiende spreker, die trouw blijft aan zijn eigen persoonlijkheid. Als je voor een groep spreekt, ben je voortdurend bezig met hoe je overkomt bij je publiek. We leren je de focus te leggen op je eigen capaciteiten en hier meer inzicht in te verwerven.

Na deze opleiding spreek je met meer zelfvertrouwen en rust voor een groep en kan je met een boeiend verhaal, zonder veel voorbereiding, de aandacht van het publiek beter vasthouden.

Deze opleiding vindt plaats op 3 en 10 oktober in de gloednieuwe vestiging in de Koning Albertlaan 72 in Gent. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, inschrijven kan via de website.

Kan je niet wachten? In onze blog kan je alvast enkele tips terugvinden!

Overbrug de kloof tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Bruis je van de creativiteit, maar heb je het gevoel dat je ideeën niet gehoord worden? Of ervaar je vaak problemen door communicatiemisverstanden? Hebben je emoties soms een negatieve invloed op je communicatie? Ontbreekt het je aan assertiviteit bij het leidinggeven?

Dit zijn problemen waar veel leidinggevenden mee geconfronteerd worden. Echte leiders gaan problemen niet uit de weg, maar pakken ze aan! De Masterclass Leadership & Communication helpt u om een nieuwe houding te ontwikkelen waarmee u:

 • duurzame contacten opbouwt die gebaseerd zijn op vertrouwen
 • meer rust en evenwicht ervaart bij alles wat u doet
 • handelt vanuit zelfvertrouwen en charisma
 • een echte leider wordt die inspireert en delegeert
 • uw medewerkers naar een hoger niveau tilt
 • een bedrijf creëert waar uw werknemers met ‘goesting’ komen werken
 • ambitieuze jonge mensen aantrekt
 • bereikt wat u écht wilt bereiken
 • resultaat en winst boekt
 • uw onderneming nóg sneller laat groeien

Een mooi voorbeeld van hoe NLP-technieken kunnen ingezet worden op belangrijke en stressvolle momenten vinden we terug bij zeiler Alex Thomson, tweede in de Vendée-Globe zeilrace 2016-2017. In onze blog kan je lezen hoe hij NLP-technieken aanwendt om zijn positivisme te bewaren tijdens extreem zware beproevingen.

De  opleiding bestaat uit 18 dagen intensieve training. Deze is opgesplitst in twee delen. Na deel 1 (8 dagen) kan je beslissen om al dan niet deel te nemen aan deel 2. De Masterclass is gelijkwaardig aan een NLP Practitioner opleiding. Als je succesvol de eindproeven afgelegd hebt, ontvang je een internationaal erkend certificaat.

Deze opleiding start al op 12 oktober maar er zijn nog enkele plaatsen vrij! Inschrijven kan via de website.

Meer informatie?

tel +32(0)50 84 06 83 of mail dirk@inbalance.be

“Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.”

Jack Welch, voormalig CEO van General Electrics

Gratis opendeurdag NLP

Op maandag 25 september organiseert In Balance een gratis  opendeurdag NLP met Johanna Dumon als spreker in het nieuwe kantoor in de Koning Albertlaan 72 te Gent.

Inschrijven doe je via mail naar dirk@inbalance.be.

Nieuwe medewerker

Maandag 4 september start onze nieuwe sales- en communicatiemedewerker Frederik Van Beveren. Frederik is 28 jaar, heeft een Master in Bedrijfspsychologie en woont in Sleidinge. In zijn vrijetijd speelt hij volleybal en is hij volleybalcoach van een jeugdteam bij EEVOC Volleybalclub Ertvelde/Evergem.

“Ik heb voordien onder meer op de communicatiedienst van de Gemeente Evergem gewerkt. Dit was een contract op tijdelijke basis maar ik heb er wel heel veel bijgeleerd over de werking van een communicatiedienst. Ervaring die ik bij In Balance zeker zal kunnen gebruiken. Ik begin alvast met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging!”

Wij heten Frederik van harte welkom en wensen hem alvast veel succes en positieve energie toe!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blogpost